“แอโรบิกแดนซ์” สิ่งตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากแข็งแรง

แอโรบิกส์ (aerobics) หรือ แอโรบิกแดนซ์ (aerobic dance) เป็นหนึ่งในรูปแบบการเต้นของการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ต้องเต้นประกอบกับเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน ซึ่งมีจุดประสงค์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงแก่ร่างกาย และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้น โดยทั่วไปแล้วแอโรบิกแดนซ์จะเต้นกันเป็นกลุ่ม มีผู้นำเพียงหนึ่งคนที่จะเป็นคนนำการออกท่าทาง จะเต้นโดยไม่มีเพลงประกอบก็ได้ แต่ต้องออกท่าทางพร้อมกันเป็นจังหวะ

ปัจจุบันได้มีการนำท่าทางของการออกกำลังกายที่หลากหลายท่าทางเข้ามาประยุกต์ใช้กับแอโรบิกแดนซ์ เพื่อเต้นประกอบกับจังหวะเพลง ละมีท่าทางเป็นชุดๆ เป็นชุดของท่าทางต่างๆ ทำให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้นแก่ผู้เต้น และช่วยให้ได้เหงื่ออย่างมากขณะขยับท่าทาง ในบางครั้งการเต้นแอโรบิกแดนซ์อาจมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดก็ได้

ผู้เชี่ยวชาญการเต้นแอโรบิกแดนซ์นั้น ได้จำแนกท่าทางจากเกณฑ์ความยากง่าย เป็นระดับเบื้องต้น กลาง และระดับที่ชำนาญแล้ว ด้วยเหตุผลที่มีความยากง่ายของแต่ละระดับที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ความดูแล คำปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขท่าทางในแต่ละระดับได้

แอโรบิกแดนซ์ ถูกจัดให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนักได้ โดยปกติแล้วได้นำมาเต้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและไม่ได้จัดให้อยู่ในการฝึกฝนเหมือนในระดับยิม จะพบว่าผู้หญิงให้ความสนใจกับแอโรบิกแดนซ์มากกว่าผู้ชาย และถึงว่าจะเป็นการเต้นประกอบเพลง แต่ก็มีอะไรที่แตกต่างไม่เหมือนกับการเต้นประกอบจังหวะเพลงทั่วไป