เทคนิคการเตะขาท่าฟรีสไตล์ ในการว่ายน้ำ

ทางเข้า sbo

ว่ายน้ำเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ได้ครบทุกส่วนทั้งแขน และขา แล้วยังช่วยส่งเสริมสุขภาพในเรื่องของความแข็งแรง และอ่อนตัว ไม่ทำให้กล้ามเนื้อเกิดความเสียหายได้ง่าย แต่สำหรับคนที่มีความสามารถในด้านกีฬาว่ายน้ำก็เป็นนักกีฬาได้แข่งขันในหลายๆ รายการ

เทคนิคของการเทคนิคการเตะขาท่าฟรีสไตล์ คือ  การเคลื่อนไหวของขาเริ่มจากบริเวณที่เป็นสะโพกและออกแรงกดต้นขาลง แล้วส่งแรงผ่านมายังเข่าและหน้าแข้ง เปรียบเสมือนคานชนิดที่ 3 ที่ได้เปรียบเชิงกลในด้านความเร็วและระยะทาง และส่งผลให้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากคานที่ 1 คือต้นขาส่งไปยังคานที่ 2 คือหน้าแข้ง และคานที่ 3 คือฝ่าเท้า ถ้ามีการโบกสะบัดของคานที่ 3 แล้วยิ่งจะทำให้ได้เปรียบเชิงกลมากจากฝ่าเท้าที่โบกสะบัดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถ้ามีความอ่อนตัวของข้อเท้าจะทำให้การเตะขาในท่านี้เพิ่มแรงขับเคลื่อนไปอย่างดี การเลือกวิธีเตะขาจำนวน 2 หรือ 4 หรือ 6 ครั้ง ต่อการดึง 2 ครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถในการเตะขาของนักกีฬาว่ายน้ำแต่ละคน เพราะถ้านักว่ายน้ำแสดงทักษะการเตะขาได้จนเป็นทักษะที่อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การใช้การเตะขา 6 ครั้ง ต่อการดึงแขน 2 ครั้ง จะต้องใช้พลังมากกว่า จึงนิยมใช้การเตะขาแบบนี้ในการแข่งขันระยะสั้น แต่ถ้านักว่ายน้ำระยะไกลมีสมรรถทางกายดีและมีทักษะการเตะขาที่ทำได้อัตโนมัติก็จะสามารถใช้การเตะขา 6 ครั้งต่อการดึงแขน 2 ครั้งได้ ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้แข่งขัน

สิ่งสำคัญในการเตะขาในท่าฟรีสไตล์นี้ คือ การรักษาสมดุลของร่างกาย ในขณะที่ว่ายน้ำร่างกายจะต้องไม่ส่ายไปมาเพราะจะทำให้ร่างกายเสียสมดุล โดยจะต้องปล่อยตัวให้ไปตามสบาย ไม่เกร็ง และเป็นธรรมชาติ